เป็นความรู้สึกย้อนแย้ง หิวนะสั่งของกินมาแต่กินได้สองคำก็ไม่อยากกินแล้ว
thumb_up5thumb_downchat_bubble2