โปรดเรียกฉันว่า "เมียนมา" 1) คำว่า "เมียนมา" เป็นชื่อเรียกชนชาติของตน นับแต่สมัยพุกาม ค.ศ. 1190 มาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเป็นชื่อเรียกประเทศ มาจากการประสม คำว่า မြန် เหมี่ยน ซึ่งแปลว่า เร็ว,ไว และ คำว่า မာ หม่า ซึ่งแปลว่า แข็งแรง,แข็ง แปลรวมๆ ว่า รวดเร็ว ว่องไว เข้มแข็ง อดทน บึกบึน คือ คุณสมบัติของชนชาติที่เป็น นักรบบนหลังม้า เมียนมาเป็นดินแดน แห่งความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ประกอบขึ้นจาก 7 จังหวัด (มณฑล) ได้แก่ ย่างกุ้ง พะโค เอราวดี มะเกว จักกาย มัณฑะเล และ ตะนาวศรี ซึ่งคนในจังหวัดเหล่านี้ คือ คนเมียนมาแท้โดยเชื้อสาย และจาก 7 รัฐ ได้แก่ กะเหรี่ยง กะฉิ่น ฉิ่น คะยา ยะไข่ ฉาน และ มอญ นอกจากนั้น ก็ยังมีชนส่วนน้อยอื่นๆ อีก เช่น มูเซอ ลีซอ อีก้อ นาคา ตองสู ปะด่อง 2) ส่วนคำว่า "พม่า" มีความหมายแคบกว่า เจาะจงเฉพาะชนชาติ ที่มีเชื้อสายเกี่ยวเนื่องอยู่ใน 7 จังหวัด ไม่รวมถึงกลุ่มชาติพันธ์ุใน 7 รัฐ คำว่า "พม่า" เป็นชื่อที่คนมอญเรียก ဗမာ อ่านเป็นสำเนียงว่า เปี่ยะเมี่ย ถอดอักษร เป็น bma เทียบอักษรไทยเป็น พมา และถูกเรียกตามๆ กันเลียนสำเนียง จนกลายเป็น "พม่า" 3) ส่วน "เบอร์มา" สันนิษฐานว่าออกเสียง ตามสำเนียงทวาย "บะมา" ดังนั้น คนเมียนมาใน 7 จังหวัด จึงถูกเรียกด้วยคำว่า พม่า เบอร์มา เปี่ยะเมี่ย และ บะมา 4) ส่วนคำว่า "ม่าน" มาจากคำว่า เหมี่ยน ใน "เหมี่ยนหม่า" เป็นชื่อเรียกจาก คนไทยถิ่นเหนือ คนไทใหญ่ ซึ่งใกล้เคียงกับ ที่คนเมียนมาเรียกตนเองที่สุด ดังนั้น เมื่อในประเทศเมียนมา มีทั้งคนเมียนมา คนจาก 7 รัฐ และชนส่วนน้อย มิใช่มีแต่คนพม่าอย่างที่คนไทย บางส่วนเข้าใจ และเราแทบไม่รู้เลยว่า แท้จริงแล้ว "แรงงานข้ามชาติ" ที่ทำงานอยู่ในไทย เป็น คนใน 7 รัฐชาติพันธุ์ หรือ ชนส่วนน้อยหรือไม่ การเรียกเขารวมๆ ว่า "เมียนมา" จึงเป็นการให้เกียรติชื่อเรียก ทั้งดินแดนและประชาชนมากกว่า คำว่า "พม่า" แต่ถ้าเรายิ่งรู้อีกว่า เขาเป็น คนมอญ คนไทใหญ่ คนยะไข่ ... การเรียกเขาโดยชื่อชาติพันธุ์ โดยภาษาของเขาผ่านคำทักทาย อย่างสุภาพและมองว่า เขากับเรา คือ มนุษย์ คือ คนเท่ากัน ก็จะยิ่งเป็นการเคารพ และให้เกียรติอย่างสูงสุด ดังสรุปใจความในกลอน 8 ว่า _______________________ โปรดเรียกฉันว่า "เมียนมา" ------------------------------------- ในแคว้นดินแดนแห่งพุทธเจดีย์ แต่ก่อนฤาษีเอเชีย (ตะวันออกเฉียงใต้) ศูนย์รวมกลุ่มชาติพันธ์ุอันหลากหลาย ร่วมเชื้อสายตลอดชายแดนท้องถิ่น 7 จังหวัดพม่ากับ 7 รัฐชาติพันธุ์ ยะไข่ (อาระกัน)-ฉิ่น-กะฉิ่น ฉาน-กะเหรี่ยง-คะยา-มอญ 7 แผ่นดิน ทั้งหมดทั้งสิ้นส่วนหนึ่งซึ่ง "เมียนมา" ดินแดน-ประชาชน-วัฒนธรรมนั้น สื่อความหมายทุกชาติพันธุ์และพม่า เถิดเรียกพวกฉันรวมๆ กันว่า "เมียนมา" ถ้าไม่แน่ใจว่า พม่า หรือชนชาติใด มองกันและกันด้วยสายตาแห่งรัก ประจักษ์แจ้งไม่ว่า คนสัญชาติไหน ต่างเชื้อชาติต่างภาษาแต่หนึ่งหัวใจ ต่างมีศักดิ์ศรีในความเป็น "ฅน" เป็น "เพื่อนบ้าน" เพราะแผ่นดินเราติดกัน "เป็นส่วนหนึ่ง" รักและผูกพันจึงดั้นด้น เป็น "แรงงาน (ข้ามชาติ)" แสนล้านคน เป็น "มนุษย์" มีตัวตน-มีชีวิตมีจิตใจ กลอน 8 จำนวน 5 บท ข้างต้น ကိုပေ့း เขียนขึ้นเพื่อทลายมายาคติ ความพร่าเลือนที่คนไทยอีกหลายคน ไม่เคยเข้าใจ แต่กลับพยายามยัดเยียด เรียกคนทุกคนที่ตนเองเห็นว่า เป็น "แรงงานต่างด้าว" ที่เข้ามาทำงาน ว่า พวก "พม่า" พวกมัน โดยอคติ ทั้งๆ ที่พวกเขา คือ "แรงงานข้ามชาติ" จากเมียนมา ที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อน เศรษฐกิจฐานรากของคนไทย ให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จนถึงทุกวันนี้ အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုရွှေရာထူး 25 ธันวาคม 2563 ---------------- หมายเหตุ.- เรียบเรียงข้อมูลภาษาจาก พจนานุกรมพม่า-ไทย และไทย-พม่า ทุนสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2537 อาจารย์อรนุช นิยมธรรม อาจารย์วิรัช นิยมธรรม ผู้รวบรวม https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2193836424080198&id=911351432328710&sfnsn=mo
thumb_up13thumb_downchat_bubble

More from Idealist "ThePro."

สิ่งที่ ซอดัลมี เผชิญในภาพยนตร์ก็เหมือนกับผู้หญิงไทยชนชั้นแรงงานเผชิญอยู่จำนวนมาก การเป็นพนักงานรายวัน การเหมาค่าแรง การขอให้ลูกจ้างเห็นใจนายจ้าง ดังเช่นการปฏิเสธ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไข พ.ศ.2563 โดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 คือการยืนยันสถานะอันเปราะบางของชนชั้นแรงงานไทยที่ไม่จำเป็นต้องแก้ไขเช่นเดียวกัน ในส่วนสุดท้าย ผมอยากชวนทุกท่านพิจารณาถึงประโยคสำคัญตอนเปิดเรื่องที่พ่อของ ซอดัลมี เอ่ยแก่นักลงทุนในการเสนอโปรเจ็กครั้งแล้วครั้งเล่าของเขาก่อนจะเสียชีวิต “ถ้าพื้นข้างล่างมันเป็นพื้นทรายก็ดี เมื่อเราผิดพลาดก็จะได้ไม่เจ็บมาก ตอนนี้ข้างล่างเป็นพื้นซีเมนต์ เราล้มครั้งหนึ่งก็ตาย” https://decode.plus/20201203/
56 views · Dec 26th, 2020

คลอปป์ เยเกอร์

92 views · Dec 26th, 2020

More from Idealist "ThePro."

สิ่งที่ ซอดัลมี เผชิญในภาพยนตร์ก็เหมือนกับผู้หญิงไทยชนชั้นแรงงานเผชิญอยู่จำนวนมาก การเป็นพนักงานรายวัน การเหมาค่าแรง การขอให้ลูกจ้างเห็นใจนายจ้าง ดังเช่นการปฏิเสธ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไข พ.ศ.2563 โดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 คือการยืนยันสถานะอันเปราะบางของชนชั้นแรงงานไทยที่ไม่จำเป็นต้องแก้ไขเช่นเดียวกัน ในส่วนสุดท้าย ผมอยากชวนทุกท่านพิจารณาถึงประโยคสำคัญตอนเปิดเรื่องที่พ่อของ ซอดัลมี เอ่ยแก่นักลงทุนในการเสนอโปรเจ็กครั้งแล้วครั้งเล่าของเขาก่อนจะเสียชีวิต “ถ้าพื้นข้างล่างมันเป็นพื้นทรายก็ดี เมื่อเราผิดพลาดก็จะได้ไม่เจ็บมาก ตอนนี้ข้างล่างเป็นพื้นซีเมนต์ เราล้มครั้งหนึ่งก็ตาย” https://decode.plus/20201203/
56 views · Dec 26th, 2020

คลอปป์ เยเกอร์

92 views · Dec 26th, 2020