เดี๋ยวก่อน แม่แฟนไปทำฟัน คนที่ร้านทำฟันติดโควิท เดี๋ยวก่อน ยังไง ยังไง!!!!!!
thumb_up5thumb_downchat_bubble3

More from Anonymous

ตึกนี้เหมือนทรานฟอร์เมอร์เลย

16 views · Dec 26th, 2020

อ่าวอีดอกพึ่งกินปลาหมึก ดีนะทำประกันโควิทไว้ พ่อจ๋า หนูลาก่อน

14 views · Dec 26th, 2020
พร้อมมาก อยากลงถนนแล้ว
ชอบคำนี้ จงพักผ่อนและเตรียมตัวให้พร้อม เชื่อว่าปีหน้าก็เบาไม่ได้ และครั้งนี้อาจจะยาวนาน 💪✌💪 #ไอ้ษัตริย์ #Thailand #MindsTH #ประชาชนสู้เพื่อประชาชน https://www.minds.com/newsfeed/1189481098984574976
7 views · Dec 26th, 2020

More from Anonymous

ตึกนี้เหมือนทรานฟอร์เมอร์เลย

16 views · Dec 26th, 2020

อ่าวอีดอกพึ่งกินปลาหมึก ดีนะทำประกันโควิทไว้ พ่อจ๋า หนูลาก่อน

14 views · Dec 26th, 2020
พร้อมมาก อยากลงถนนแล้ว
ชอบคำนี้ จงพักผ่อนและเตรียมตัวให้พร้อม เชื่อว่าปีหน้าก็เบาไม่ได้ และครั้งนี้อาจจะยาวนาน 💪✌💪 #ไอ้ษัตริย์ #Thailand #MindsTH #ประชาชนสู้เพื่อประชาชน https://www.minds.com/newsfeed/1189481098984574976
7 views · Dec 26th, 2020