สิ่งที่ ซอดัลมี เผชิญในภาพยนตร์ก็เหมือนกับผู้หญิงไทยชนชั้นแรงงานเผชิญอยู่จำนวนมาก การเป็นพนักงานรายวัน การเหมาค่าแรง การขอให้ลูกจ้างเห็นใจนายจ้าง ดังเช่นการปฏิเสธ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไข พ.ศ.2563 โดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 คือการยืนยันสถานะอันเปราะบางของชนชั้นแรงงานไทยที่ไม่จำเป็นต้องแก้ไขเช่นเดียวกัน ในส่วนสุดท้าย ผมอยากชวนทุกท่านพิจารณาถึงประโยคสำคัญตอนเปิดเรื่องที่พ่อของ ซอดัลมี เอ่ยแก่นักลงทุนในการเสนอโปรเจ็กครั้งแล้วครั้งเล่าของเขาก่อนจะเสียชีวิต “ถ้าพื้นข้างล่างมันเป็นพื้นทรายก็ดี เมื่อเราผิดพลาดก็จะได้ไม่เจ็บมาก ตอนนี้ข้างล่างเป็นพื้นซีเมนต์ เราล้มครั้งหนึ่งก็ตาย” https://decode.plus/20201203/
thumb_up7thumb_downchat_bubble