กุ้ง แช่แข็งด้วยป่ะ?

thumb_up6thumb_downchat_bubble