More from Moredrama

repeat
19 views

จัดไป

19 views · Dec 26th, 2020

ไม่จบแค่ขายกุ้ง! WeVo พ่นสเปรย์ "ยกเลิก ม.112" หน้าทำเนียบ เผยนาที ยื้อจับวุ่น

70 views · Dec 26th, 2020

ปี 2543 ผมอยู่ ม.1 พ่อให้เงินไปโรงเรียนวันละ 200 บาท เช้าพ่อไปส่งโรงเรียน, เย็นเลิกเรียน กลับเองบ้าง, คนรถสถานฑูตมารับหน้าโรงเรียนบ้าง ตามแต่จะนัดแนะ ผมถึงตกใจว่า ปี 2563 ผ่านไป 20 ปี, ยังมีเด็กไทยได้ค่าขนมไปโรงเรียนวันละ 50 บาท ดูยังไงก็ไม่น่าจะพอกิน สงสารน้อง 🥺 สมุดตามแบบในรูป, ผมดูงานแล้วให้ไม่เกิน 20 บาท อีครูแม่งแดกคอร์รัปชั่นแน่ๆ รีดไถเด็ก ทุเรศ โรงเรียนผมไม่ใช้วิธีอีแอบแบบนี้หรอก ออกเป็นจดหมายรีดไถกันตรงๆเลย 😂 “เรียนผู้ปกครอง ด.ช. Walther เนื่องจากทางโรงเรียน.. จะทำการบูรณะโบสถ์ซึ่งอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม บลาๆๆ ลงชื่อ บาทหลวงบลาๆ พ่ออธิการ” แต่ไม่ได้กินเงินพ่อผมหรอก พ่อผมแม่งขี้เหนียวตายห่า อุจจาระไม่ให้สุนัขรับประทาน (ขี้ไม่ให้หมาแดก) จดหมาย “ขอความอนุเคราะห์” แบบนี้ ปีๆนึงเด็กจะได้เฉลี่ย 3-6 ฉบับเป็นปกติ ผมเชื่อว่าทางโรงเรียนน่าจะมีส่งเงิน-ส่งส่วยบางส่วนกลับไปให้นครวาติกัน ซึ่งเป็นต้นสังกัด วาติกัน, ในนามของพระผู้เป็นเจ้าเป็นแบรนด์ในการขายศรัทธา โดยใช้พระเยซูเป็น PR, คัมภีร์ไบเบิลเป็นโบรชัวร์โฆษณาสินค้า สะสมสินทรัพย์มาเท่าไหร่แล้วล่ะ? ในระยะเวลา 2,000 ปี ข้างในแม่งคงเน่าพอๆกับสำนักงานทรัพย์สินกษัตริย์ไทยนั่นแหละ แดกกันเช็ด. 😏 #MindsTH #Thailand

106 views · Dec 26th, 2020

More from Moredrama

repeat
19 views

จัดไป

19 views · Dec 26th, 2020

ไม่จบแค่ขายกุ้ง! WeVo พ่นสเปรย์ "ยกเลิก ม.112" หน้าทำเนียบ เผยนาที ยื้อจับวุ่น

70 views · Dec 26th, 2020

ปี 2543 ผมอยู่ ม.1 พ่อให้เงินไปโรงเรียนวันละ 200 บาท เช้าพ่อไปส่งโรงเรียน, เย็นเลิกเรียน กลับเองบ้าง, คนรถสถานฑูตมารับหน้าโรงเรียนบ้าง ตามแต่จะนัดแนะ ผมถึงตกใจว่า ปี 2563 ผ่านไป 20 ปี, ยังมีเด็กไทยได้ค่าขนมไปโรงเรียนวันละ 50 บาท ดูยังไงก็ไม่น่าจะพอกิน สงสารน้อง 🥺 สมุดตามแบบในรูป, ผมดูงานแล้วให้ไม่เกิน 20 บาท อีครูแม่งแดกคอร์รัปชั่นแน่ๆ รีดไถเด็ก ทุเรศ โรงเรียนผมไม่ใช้วิธีอีแอบแบบนี้หรอก ออกเป็นจดหมายรีดไถกันตรงๆเลย 😂 “เรียนผู้ปกครอง ด.ช. Walther เนื่องจากทางโรงเรียน.. จะทำการบูรณะโบสถ์ซึ่งอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม บลาๆๆ ลงชื่อ บาทหลวงบลาๆ พ่ออธิการ” แต่ไม่ได้กินเงินพ่อผมหรอก พ่อผมแม่งขี้เหนียวตายห่า อุจจาระไม่ให้สุนัขรับประทาน (ขี้ไม่ให้หมาแดก) จดหมาย “ขอความอนุเคราะห์” แบบนี้ ปีๆนึงเด็กจะได้เฉลี่ย 3-6 ฉบับเป็นปกติ ผมเชื่อว่าทางโรงเรียนน่าจะมีส่งเงิน-ส่งส่วยบางส่วนกลับไปให้นครวาติกัน ซึ่งเป็นต้นสังกัด วาติกัน, ในนามของพระผู้เป็นเจ้าเป็นแบรนด์ในการขายศรัทธา โดยใช้พระเยซูเป็น PR, คัมภีร์ไบเบิลเป็นโบรชัวร์โฆษณาสินค้า สะสมสินทรัพย์มาเท่าไหร่แล้วล่ะ? ในระยะเวลา 2,000 ปี ข้างในแม่งคงเน่าพอๆกับสำนักงานทรัพย์สินกษัตริย์ไทยนั่นแหละ แดกกันเช็ด. 😏 #MindsTH #Thailand

106 views · Dec 26th, 2020