ส่งหนังสือให้แล้วนะครับ @yornkill @napqueen ส่วนเค้กกล้วยพี่ไปส่งให้พรุ่งนี้นะค้าบ ยังอ่านไม่จบเลย คูมซาโตชิชวนคุยตลอด 🙄
thumb_up7thumb_downchat_bubble2

More from ภูชิโตะเป็นของภูชิโตะ🦋

ผมแพนิคอ่ะครับ ทำไงดี🥺
มันระบาดวงกว้างแล้ว หน้าที่ของเราก็คือ 1. อย่าแพนิค 2. เว้นระยะห่าง 3. ดูแลสุขอนามัย ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 4. ห้ามจับหรือสัมผัสสิ่งของในที่สาธารณะ 5. ออกนอกบ้านเท่าที่จำเป็น ใส่แมสก์ทุกครั้งที่ออกไปข้างนอก 6. อย่าทิ้งแมสก์ในถังขยะทั่วไป ห่อให้ดีแล้วแยกทิ้ง https://www.minds.com/newsfeed/1189427898917019648
29 views · Dec 26th, 2020

ไม่น่าเศร้าหรอกหรือ ร่างกายเกิดมาเป็นคนแท้ๆ แต่กลับถูกทำให้เป็นสัตว์เลี้ยง ขังไว้ในกรงพิธีกรรม ห้ามคิด ห้ามเถียง ห้ามถาม

50 views · Dec 26th, 2020

More from ภูชิโตะเป็นของภูชิโตะ🦋

ผมแพนิคอ่ะครับ ทำไงดี🥺
มันระบาดวงกว้างแล้ว หน้าที่ของเราก็คือ 1. อย่าแพนิค 2. เว้นระยะห่าง 3. ดูแลสุขอนามัย ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 4. ห้ามจับหรือสัมผัสสิ่งของในที่สาธารณะ 5. ออกนอกบ้านเท่าที่จำเป็น ใส่แมสก์ทุกครั้งที่ออกไปข้างนอก 6. อย่าทิ้งแมสก์ในถังขยะทั่วไป ห่อให้ดีแล้วแยกทิ้ง https://www.minds.com/newsfeed/1189427898917019648
29 views · Dec 26th, 2020

ไม่น่าเศร้าหรอกหรือ ร่างกายเกิดมาเป็นคนแท้ๆ แต่กลับถูกทำให้เป็นสัตว์เลี้ยง ขังไว้ในกรงพิธีกรรม ห้ามคิด ห้ามเถียง ห้ามถาม

50 views · Dec 26th, 2020