แถวบ้านเรา 10 ตัวโลเหลือ 180 😢
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคมนี้ มาซื้อกุ้งสดๆที่นครปฐมกันได้นะคะ 😊 บริเวณสะพานยักษ์ (สะพานเจริญศรัทธา) อำเภอเมืองนครปฐมค่ะ ห่างจากกรุงเทพนิดเดียว 🚗
thumb_up9thumb_downchat_bubble2

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ