MINDS+
Only Minds+ users can see this post

แต่งตัวใหม่ ช็อปปิ้งหมดไป 10 ZEM กับอีกประมาณ 4,000 coin ไม่ใช่แค่ไอเทมที่แต่งอยู่นี้ มันมีไอเทมที่หมายตามานานแล้ว พวกหมวก รองเท้า แง่งแง่งแง่ง...เก็บเหรียญ เก็บZEMใหม่ ปล. ZEM ที่ขายไอเทม กับ ZEM ที่ใช้ช็อปปิ้งอยู่คนละส่วนกัน มิสามารถเอา ZEM ร้านมาใช้ได้ มีแต่เอา ZEM ตัวเองไปซื้อไอเทมร้านตัวเองในการโฆษณา55555 #mindsth #ZEPETO #ZEPETOstudio

thumb_up6thumb_downchat_bubble3