ขนาดคนเดือดร้อนเรื่อง #โควิด19 ยังจะใช้งบหาเสียง ข้อมูลเยอะแยะ แต่มีขนาดเล็กนิดเดียว มองแทบไม่เห็น แต่ลงรูปตัวเองอย่างเบิ้ม ทุเรศชิบ #อนุทิน #ถอดถอนอนุทิน #mindsTH

thumb_up6thumb_downchat_bubble

More from หยุดงมงาย

#ปีใหม่ นี้ จะจัดเมนู #กุ้ง เยอะๆ #mindsTH
37 views · Dec 26th, 2020

รัฐ #ประชาธิปไตย ใช้หลักความ #เสมอภาค และ #โปร่งใส การยื่นขอใบอนุญาต หากสามารถปฏิบัติตามกฎกติกา ก็จะได้รับทุกคน ไม่ต้องใช้เส้นสาย ไม่ต้องมีนามสกุลใหญ่โต แบบรัฐ #เผด็จการ รัฐ #ชนชั้น #อภิสิทธิ์ ทำให้เต็มไปด้วยปัญหา #ทุจริตคอรัปชั่น #ประชุมสภา #ยกเลิกม112 #mindsTH

44 views · Dec 26th, 2020

#เกาหลีเหนือ ใช้ทรัพยากรมหาศาล พัฒนา #อาวุธนิวเคลียร์ ทำให้คนส่วนใหญ่อดอยาก บางประเทศที่ยังยากจน บอกจะลงทุนส่งยาน #ไปดวงจันทร์ หากไม่ใช่แค่ขายฝัน เพราะรัฐจารีตไม่ยอมให้คนเลิกงมงาย ก็ลงทุนเกินกำลังและไม่จำเป็น แบบเกาหลีเหนือ เพื่อความมั่นคงของผู้ปกครอง ใช้ต่อรองกับชาติมหาอำนาจ #mindsTH #Thailand

63 views · Dec 26th, 2020

More from หยุดงมงาย

#ปีใหม่ นี้ จะจัดเมนู #กุ้ง เยอะๆ #mindsTH
37 views · Dec 26th, 2020

รัฐ #ประชาธิปไตย ใช้หลักความ #เสมอภาค และ #โปร่งใส การยื่นขอใบอนุญาต หากสามารถปฏิบัติตามกฎกติกา ก็จะได้รับทุกคน ไม่ต้องใช้เส้นสาย ไม่ต้องมีนามสกุลใหญ่โต แบบรัฐ #เผด็จการ รัฐ #ชนชั้น #อภิสิทธิ์ ทำให้เต็มไปด้วยปัญหา #ทุจริตคอรัปชั่น #ประชุมสภา #ยกเลิกม112 #mindsTH

44 views · Dec 26th, 2020

#เกาหลีเหนือ ใช้ทรัพยากรมหาศาล พัฒนา #อาวุธนิวเคลียร์ ทำให้คนส่วนใหญ่อดอยาก บางประเทศที่ยังยากจน บอกจะลงทุนส่งยาน #ไปดวงจันทร์ หากไม่ใช่แค่ขายฝัน เพราะรัฐจารีตไม่ยอมให้คนเลิกงมงาย ก็ลงทุนเกินกำลังและไม่จำเป็น แบบเกาหลีเหนือ เพื่อความมั่นคงของผู้ปกครอง ใช้ต่อรองกับชาติมหาอำนาจ #mindsTH #Thailand

63 views · Dec 26th, 2020