สถานการณ์ #โควิด19 26 ธันวาคม 2563

thumb_up10thumb_downchat_bubble

More from SaraUpdate

33 จังหวัดที่เจอผู้ติดเชื้อ #โควิด19 ที่เกี่ยวพันกับ#สมุทรสาคร

46 views · Dec 26th, 2020

ภาพการระเบิด ในวันคริสต์มาส ที่แนชวิลล์ สหรัฐอเมริกา มีผู้บาดเจ็บ 3 ราย อาคารเสียหาย 41 แห่ง (2)

31 views · Dec 26th, 2020

ภาพการระเบิด ในวันคริสต์มาส ที่แนชวิลล์ สหรัฐอเมริกา มีผู้บาดเจ็บ 3 ราย อาคารเสียหาย 41 แห่ง (1)

16 views · Dec 26th, 2020

More from SaraUpdate

33 จังหวัดที่เจอผู้ติดเชื้อ #โควิด19 ที่เกี่ยวพันกับ#สมุทรสาคร

46 views · Dec 26th, 2020

ภาพการระเบิด ในวันคริสต์มาส ที่แนชวิลล์ สหรัฐอเมริกา มีผู้บาดเจ็บ 3 ราย อาคารเสียหาย 41 แห่ง (2)

31 views · Dec 26th, 2020

ภาพการระเบิด ในวันคริสต์มาส ที่แนชวิลล์ สหรัฐอเมริกา มีผู้บาดเจ็บ 3 ราย อาคารเสียหาย 41 แห่ง (1)

16 views · Dec 26th, 2020