มีแต่คนเล่น zepeto (ไอเราก็เคยเล่น แต่ขี้เกียจแล้ว) meanwhile me :

thumb_up7thumb_downchat_bubble4

More from 6e 6f 20 75

ทุ น นิ ย ม i s t h e b e s t i n m i n d s

ขอบคุณพี่ ๆ ใจดีทุก ๆ คนอีกครั้งนะคะ เลิฟ ๆ

24 views · Dec 26th, 2020
สมัครได้ยังฮะ ถ้ายังเดี๊ยะจะเอา token ฟาดแรงๆ
ไว้สมัครพลัสได้ ก็คงย้ายมาที่นี่เต็มตัวละ
26 views · Dec 26th, 2020

More from 6e 6f 20 75

ทุ น นิ ย ม i s t h e b e s t i n m i n d s

ขอบคุณพี่ ๆ ใจดีทุก ๆ คนอีกครั้งนะคะ เลิฟ ๆ

24 views · Dec 26th, 2020
สมัครได้ยังฮะ ถ้ายังเดี๊ยะจะเอา token ฟาดแรงๆ
ไว้สมัครพลัสได้ ก็คงย้ายมาที่นี่เต็มตัวละ
26 views · Dec 26th, 2020