play_circle_outline

หวัดดี @whatismonday1994

อิอิ รู้สึกเหมือน ชาวนาพักข้างบ้าน แฟชั่นนิสต้า

thumb_up4thumb_downchat_bubble

More from พี่หมา

#สาธารณะรัฐไทย ล่าสุดรัฐบาลจีนสั่งซื้อวัคซีนCOVID-19จากเยอรมนี 100 ล้านโดสเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลจีน ส่วนประชาชนตาดำๆก็จะได้รับวัคซีนที่ผลิตในประเทศจีนแทนรวมทั้งวัคซีนที่ผลิตในประเทศจีนนั้นอาจจะมีการส่งออกให้แก่ประเทศด้อยพัฒนาหรือประเทศกำลังพัฒนาหลายๆประเทศเช่นกัน
51 views · Dec 26th, 2020

@siamkuriki ขอบคุณโทเคนของเมื่อวานและวันนี้ด้วยนะคะ 🚞🚞🚞

24 views · Dec 26th, 2020

More from พี่หมา

#สาธารณะรัฐไทย ล่าสุดรัฐบาลจีนสั่งซื้อวัคซีนCOVID-19จากเยอรมนี 100 ล้านโดสเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลจีน ส่วนประชาชนตาดำๆก็จะได้รับวัคซีนที่ผลิตในประเทศจีนแทนรวมทั้งวัคซีนที่ผลิตในประเทศจีนนั้นอาจจะมีการส่งออกให้แก่ประเทศด้อยพัฒนาหรือประเทศกำลังพัฒนาหลายๆประเทศเช่นกัน
51 views · Dec 26th, 2020

@siamkuriki ขอบคุณโทเคนของเมื่อวานและวันนี้ด้วยนะคะ 🚞🚞🚞

24 views · Dec 26th, 2020