โควิดระบาดวงกว้าง รัฐบาลขอให้เราอย่า ปิ๊กนิค
thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from พี่หมา

มันระบาดวงกว้างแล้ว หน้าที่ของเราก็คือ 1. อย่าแพนิค 2. เว้นระยะห่าง 3. ดูแลสุขอนามัย ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 4. ห้ามจับหรือสัมผัสสิ่งของในที่สาธารณะ 5. ออกนอกบ้านเท่าที่จำเป็น ใส่แมสก์ทุกครั้งที่ออกไปข้างนอก 6. อย่าทิ้งแมสก์ในถังขยะทั่วไป ห่อให้ดีแล้วแยกทิ้ง

+ขึ้นทุกวัน แต่ยังดีที่ตัวเลขไม่พุ่งเหมือนเมืองนอกเนาะ (โหมดปลอบใจตัวเอง)

45 views · Dec 26th, 2020

More from พี่หมา

มันระบาดวงกว้างแล้ว หน้าที่ของเราก็คือ 1. อย่าแพนิค 2. เว้นระยะห่าง 3. ดูแลสุขอนามัย ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 4. ห้ามจับหรือสัมผัสสิ่งของในที่สาธารณะ 5. ออกนอกบ้านเท่าที่จำเป็น ใส่แมสก์ทุกครั้งที่ออกไปข้างนอก 6. อย่าทิ้งแมสก์ในถังขยะทั่วไป ห่อให้ดีแล้วแยกทิ้ง

+ขึ้นทุกวัน แต่ยังดีที่ตัวเลขไม่พุ่งเหมือนเมืองนอกเนาะ (โหมดปลอบใจตัวเอง)

45 views · Dec 26th, 2020