เอาไงดีพี่น้อง?

thumb_up5thumb_downchat_bubble1

More from Moredrama

ไม่น่าเศร้าหรอกหรือ ร่างกายเกิดมาเป็นคนแท้ๆ แต่กลับถูกทำให้เป็นสัตว์เลี้ยง ขังไว้ในกรงพิธีกรรม ห้ามคิด ห้ามเถียง ห้ามถาม

50 views · Dec 26th, 2020

More from Moredrama

ไม่น่าเศร้าหรอกหรือ ร่างกายเกิดมาเป็นคนแท้ๆ แต่กลับถูกทำให้เป็นสัตว์เลี้ยง ขังไว้ในกรงพิธีกรรม ห้ามคิด ห้ามเถียง ห้ามถาม

50 views · Dec 26th, 2020