หยุดยาวกระตุ้นเศรษฐกิจ? แต่ทุกวันนี้จะไม่มีแดกแล้วจะหาเงินที่ไหนมาเที่ยว
thumb_up9thumb_downchat_bubble

More from 6e 6f 20 75

MINDS+
no u
MINDS+
Only Minds+ users can see this post
21 views · Dec 25th, 2020

More from 6e 6f 20 75

MINDS+
no u
MINDS+
Only Minds+ users can see this post
21 views · Dec 25th, 2020