บ่อกุ้งแถวบ้านถึงกับต้องควักเงินเองไปตรวจแล้วเอาใบมาใส่กรอบแขวนหน้าร้าน ไม่เห็นรัฐจะดูแลดีแบบ CP เลย

#thailand

thumb_up13thumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

😑😑😑

60 views · Dec 26th, 2020

ชอบ

39 views · Dec 26th, 2020

เห็นด้วย 😁

54 views · Dec 26th, 2020

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

😑😑😑

60 views · Dec 26th, 2020

ชอบ

39 views · Dec 26th, 2020

เห็นด้วย 😁

54 views · Dec 26th, 2020