More from ❄️SS_DAYTOY❄️สวัสดีสิ้นปีและสวัสดีคุณความรัก❤️💚❄️

บ้านเอสก้อห้าม ถึงขั้นสักอาจโดนตัดออกจากบ้านได้เลย

บ้านผมเป็นฝรั่งเคร่งศาสนา หัวโบราณ นี่ก็เป็นสิ่งต้องห้ามอีกอันนึงที่พ่อแม่ผมห้ามเด็ดขาด คือการสัก กรณีนี้, คนสักก็ปวดใจทุกครั้งที่อาบน้ำ เจ้าของนามในรอยสัก เงยหน้ามองขึ้นมาก็ปวดใจ เวลาเปลี่ยน-คนเปลี่ยน อย่าแม้แต่จะสักชื่อแฟนลงบนแก้มก้น. 🙄 #MindsTH #Thailand

19 views · Dec 25th, 2020
การจัดการภาษีและดอกเบี้ย คือส่วนที่ต้องเรียนตั้งแต่เล็กค่ะ
เห็นหนี้สินเพื่อนๆแล้ว... ความรู้เรื่องบัตรเครดิต​ควรสอนตั้งแต่ประถมมัธยม...
17 views · Dec 25th, 2020

More from ❄️SS_DAYTOY❄️สวัสดีสิ้นปีและสวัสดีคุณความรัก❤️💚❄️

บ้านเอสก้อห้าม ถึงขั้นสักอาจโดนตัดออกจากบ้านได้เลย

บ้านผมเป็นฝรั่งเคร่งศาสนา หัวโบราณ นี่ก็เป็นสิ่งต้องห้ามอีกอันนึงที่พ่อแม่ผมห้ามเด็ดขาด คือการสัก กรณีนี้, คนสักก็ปวดใจทุกครั้งที่อาบน้ำ เจ้าของนามในรอยสัก เงยหน้ามองขึ้นมาก็ปวดใจ เวลาเปลี่ยน-คนเปลี่ยน อย่าแม้แต่จะสักชื่อแฟนลงบนแก้มก้น. 🙄 #MindsTH #Thailand

19 views · Dec 25th, 2020
การจัดการภาษีและดอกเบี้ย คือส่วนที่ต้องเรียนตั้งแต่เล็กค่ะ
เห็นหนี้สินเพื่อนๆแล้ว... ความรู้เรื่องบัตรเครดิต​ควรสอนตั้งแต่ประถมมัธยม...
17 views · Dec 25th, 2020