คิดว่าจะปีใหม่ปีไหน จะเทศกาลไหน นิสัยที่แก้ไม่หายก็คือนิ้วเบียดอะ 😩
thumb_up6thumb_downchat_bubble5

More from ოõlκῆõომκ💚

มีไกลกว่าดวงจันทร์อยู่นะ ไปขายยางบนดาวอังคารไง 🌝
ประเทศอื่นเขาออกนอกระบบสุริยะกันแล้วมั้ง ประเทศเรายังจะไปดวงจันทร์อยู่เลย โถ พัฒนาม้ากกกกกกกก🤦‍♀️
19 views · Dec 26th, 2020

More from ოõlκῆõომκ💚

มีไกลกว่าดวงจันทร์อยู่นะ ไปขายยางบนดาวอังคารไง 🌝
ประเทศอื่นเขาออกนอกระบบสุริยะกันแล้วมั้ง ประเทศเรายังจะไปดวงจันทร์อยู่เลย โถ พัฒนาม้ากกกกกกกก🤦‍♀️
19 views · Dec 26th, 2020