10ปีที่แล้ว สมัยไอโฟน4😁😁😁

thumb_up8thumb_downchat_bubble5

More from ภูชิโตะเป็นของภูชิโตะ🦋

ถนนโล่งมาก และ ฝุ่นก็หนามากๆมัวไปหมด ออกไปข้างนอก N95เลยนะครับ วันนี้จะค่าอีฝุ่นเหี้ยใน กทม นี่จะแตะ200แล้ว อีควาย

56 views · Dec 26th, 2020

More from ภูชิโตะเป็นของภูชิโตะ🦋

ถนนโล่งมาก และ ฝุ่นก็หนามากๆมัวไปหมด ออกไปข้างนอก N95เลยนะครับ วันนี้จะค่าอีฝุ่นเหี้ยใน กทม นี่จะแตะ200แล้ว อีควาย

56 views · Dec 26th, 2020