#เกาหลีเหนือ ใช้ทรัพยากรมหาศาล พัฒนา #อาวุธนิวเคลียร์ ทำให้คนส่วนใหญ่อดอยาก บางประเทศที่ยังยากจน บอกจะลงทุนส่งยาน #ไปดวงจันทร์ หากไม่ใช่แค่ขายฝัน เพราะรัฐจารีตไม่ยอมให้คนเลิกงมงาย ก็ลงทุนเกินกำลังและไม่จำเป็น แบบเกาหลีเหนือ เพื่อความมั่นคงของผู้ปกครอง ใช้ต่อรองกับชาติมหาอำนาจ #mindsTH #Thailand

thumb_up7thumb_downchat_bubble

More from หยุดงมงาย

ก่อนที่จะโม้แหกตาประชาชน ว่าจะพา #ไปดวงจันทร์ ช่วยจัดการสารพัดปัญหาให้ได้ก่อน จะแก้ได้สักเรื่องไหม ? #propaganda #โฆษณาชวนเชื่อ #ขายฝัน #mindsTH

50 views · Dec 26th, 2020

ล่าสุดบอกว่า จะพา #ไปดวงจันทร์ #ตอแหลแลนด์ #mindsTH

42 views · Dec 26th, 2020

เลิก #ไหว้วัว เลิก #ไหว้งู ให้ได้ก่อน แล้วค่อยมาโม้ ว่าจะ #ไปดวงจันทร์ #ตอแหลแลนด์ #mindsTH

114 views · Dec 26th, 2020

More from หยุดงมงาย

ก่อนที่จะโม้แหกตาประชาชน ว่าจะพา #ไปดวงจันทร์ ช่วยจัดการสารพัดปัญหาให้ได้ก่อน จะแก้ได้สักเรื่องไหม ? #propaganda #โฆษณาชวนเชื่อ #ขายฝัน #mindsTH

50 views · Dec 26th, 2020

ล่าสุดบอกว่า จะพา #ไปดวงจันทร์ #ตอแหลแลนด์ #mindsTH

42 views · Dec 26th, 2020

เลิก #ไหว้วัว เลิก #ไหว้งู ให้ได้ก่อน แล้วค่อยมาโม้ ว่าจะ #ไปดวงจันทร์ #ตอแหลแลนด์ #mindsTH

114 views · Dec 26th, 2020