บางทีการเงียบก็ไม่ได้แปลว่าโกรธหรือไม่พอใจอะไรนะ แค่เหนื่อย ....
thumb_up7thumb_downchat_bubble