ของขวัญ​ปีใหม่ที่ประชาชนคนไทยอยากได้คือ นายกฯ​คนใหม่​ รัฐบาล​ชุดใหม่ #ไทกร
thumb_up7thumb_downchat_bubble

More from Thaikorn_Polsuwan

ขอนแก่นพบผู่ติดเชื้อ​โค​วิด​รายที่​ 2​ เป็น​แม่ค้าอยู่อำเภอแวงใหญ่​ กรณีนี้น่าเป็นห่วงคือ​ครอบครัว​ของแม่ค้าโดยเฉพาะลูกของผู้ติดเชื้อซึ่งเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก #โควิด19
30 views · Dec 26th, 2020

More from Thaikorn_Polsuwan

ขอนแก่นพบผู่ติดเชื้อ​โค​วิด​รายที่​ 2​ เป็น​แม่ค้าอยู่อำเภอแวงใหญ่​ กรณีนี้น่าเป็นห่วงคือ​ครอบครัว​ของแม่ค้าโดยเฉพาะลูกของผู้ติดเชื้อซึ่งเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก #โควิด19
30 views · Dec 26th, 2020