ประเทศอื่นเขาออกนอกระบบสุริยะกันแล้วมั้ง ประเทศเรายังจะไปดวงจันทร์อยู่เลย โถ พัฒนาม้ากกกกกกกก🤦‍♀️
thumb_up7thumb_downchat_bubble1