เพราะชีวิตมันเงียบเหงา ท้องฟ้าและภูเขาเลยสำคัญ
thumb_up5thumb_downchat_bubble