รู้ละทำไมตั้งชื่อหมาว่าแฮงค์ พรุ่งนี้มี2แฮงค์แน่ 😆😆😆
thumb_up9thumb_downchat_bubble2

More from กะเพราหมูสับเผ็ดๆไม่ใส่น้ำตาล

อย่าแกงน้องงง 😂😂😂

18 views · Dec 25th, 2020

แฮงค์ดูแลแชยองด้วย 🍷

20 views · Dec 25th, 2020

คำถาม?? ในภาพมีกุ้งกี่ตัว 🤔🤔🤔

54 views · Dec 25th, 2020

More from กะเพราหมูสับเผ็ดๆไม่ใส่น้ำตาล

อย่าแกงน้องงง 😂😂😂

18 views · Dec 25th, 2020

แฮงค์ดูแลแชยองด้วย 🍷

20 views · Dec 25th, 2020

คำถาม?? ในภาพมีกุ้งกี่ตัว 🤔🤔🤔

54 views · Dec 25th, 2020