บ้านเอสก้อห้าม ถึงขั้นสักอาจโดนตัดออกจากบ้านได้เลย

บ้านผมเป็นฝรั่งเคร่งศาสนา หัวโบราณ นี่ก็เป็นสิ่งต้องห้ามอีกอันนึงที่พ่อแม่ผมห้ามเด็ดขาด คือการสัก กรณีนี้, คนสักก็ปวดใจทุกครั้งที่อาบน้ำ เจ้าของนามในรอยสัก เงยหน้ามองขึ้นมาก็ปวดใจ เวลาเปลี่ยน-คนเปลี่ยน อย่าแม้แต่จะสักชื่อแฟนลงบนแก้มก้น. 🙄 #MindsTH #Thailand

thumb_up4thumb_downchat_bubble