ไม่ชอบคริสต์มาส ชอบคิดถึงคุณมากกว่า🤭
thumb_up7thumb_downchat_bubble

More from นุเบื่อโควิด มาอีกรอบแล้วเมื่อไหร่จะได้มีผัวว!!!

อยากให้เอาประวัติศาสตร์ไทยไปทำซีรีย์ เราตบเข่าฉาดกับ Kingdoms ไปเท่าไหร่ อยากเสียความเจ็บปวดที่ขาไปกับเรื่องไทยมั่ง
38 views · Dec 25th, 2020

More from นุเบื่อโควิด มาอีกรอบแล้วเมื่อไหร่จะได้มีผัวว!!!

อยากให้เอาประวัติศาสตร์ไทยไปทำซีรีย์ เราตบเข่าฉาดกับ Kingdoms ไปเท่าไหร่ อยากเสียความเจ็บปวดที่ขาไปกับเรื่องไทยมั่ง
38 views · Dec 25th, 2020