More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

อตอห

74 views · Dec 25th, 2020
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

ไม่มีเสื้อคู่ใส่แบบเค้าสิท่า 😏

40 views · Dec 25th, 2020
บ่ายนี้เจอดราม่าลูกใหญ่ หัวหน้าแผนกอื่นโทรมาโวยวาย หาว่าเรารวบรวมแผนผิดพลาด ทำโครงการนางตกไป 2 อัน พอเท้าความกลับไปตั้งแต่เริ่มทำแผน ลูกน้องนางส่งเมล์มาให้ครั้งแรก แล้วโทรแจ้งว่าจะมีการแก้ไข เราเลยรอ พอได้เมล์ฉบับแก้ไข จึงใช้ไฟล์ใหม่มาปรับเข้าฟอร์ม (ส่งแบบฟอร์มเป็น word แต่แผนกนางส่งกลับเป็น excel) เพิ่งมารู้ว่าไฟล์ที่ส่งครั้งแรกมี 3 sheet แต่ไฟล์แก้ไขที่ส่งมามี sheet เดียว ในเมล์ก็ไม่แจ้งรายละเอียดว่า แก้ไขแค่ sheet เดียว ให้ใช้ไฟล์เก่าด้วย พอรวบรวมเป็นเล่มเรียบร้อย ก็ส่งไฟล์กลับไปให้ตรวจสอบทางเมล์ ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม (นางก็บอกว่าไม่มีการโทรแจ้ง นางเลยไม่ได้เปิดเมล์) เมล์หน่วยงาน มันต้องเปิดทุกวันป่ะ? พอบอกว่าให้ส่งมาใหม่ เดี๋ยวทำขออนุมัติเพิ่มเติมเสนอให้ ก็โวยวายว่าใครจะรับผิดชอบ มรึงไงคะ อีฟาย สรุปเอาเรื่องเราไม่ได้ เลยขอคุยกับหัวหน้าเราแทน นี่ก็ปรินท์เมล์ส่งให้หัวหน้าดู พอหัวหน้าเราไม่เออออด้วย เลยหันไปเล่นลูกน้องตัวเองแทน โคตรทุเรศเลย 👣💩👿

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

อตอห

74 views · Dec 25th, 2020
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

ไม่มีเสื้อคู่ใส่แบบเค้าสิท่า 😏

40 views · Dec 25th, 2020
บ่ายนี้เจอดราม่าลูกใหญ่ หัวหน้าแผนกอื่นโทรมาโวยวาย หาว่าเรารวบรวมแผนผิดพลาด ทำโครงการนางตกไป 2 อัน พอเท้าความกลับไปตั้งแต่เริ่มทำแผน ลูกน้องนางส่งเมล์มาให้ครั้งแรก แล้วโทรแจ้งว่าจะมีการแก้ไข เราเลยรอ พอได้เมล์ฉบับแก้ไข จึงใช้ไฟล์ใหม่มาปรับเข้าฟอร์ม (ส่งแบบฟอร์มเป็น word แต่แผนกนางส่งกลับเป็น excel) เพิ่งมารู้ว่าไฟล์ที่ส่งครั้งแรกมี 3 sheet แต่ไฟล์แก้ไขที่ส่งมามี sheet เดียว ในเมล์ก็ไม่แจ้งรายละเอียดว่า แก้ไขแค่ sheet เดียว ให้ใช้ไฟล์เก่าด้วย พอรวบรวมเป็นเล่มเรียบร้อย ก็ส่งไฟล์กลับไปให้ตรวจสอบทางเมล์ ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม (นางก็บอกว่าไม่มีการโทรแจ้ง นางเลยไม่ได้เปิดเมล์) เมล์หน่วยงาน มันต้องเปิดทุกวันป่ะ? พอบอกว่าให้ส่งมาใหม่ เดี๋ยวทำขออนุมัติเพิ่มเติมเสนอให้ ก็โวยวายว่าใครจะรับผิดชอบ มรึงไงคะ อีฟาย สรุปเอาเรื่องเราไม่ได้ เลยขอคุยกับหัวหน้าเราแทน นี่ก็ปรินท์เมล์ส่งให้หัวหน้าดู พอหัวหน้าเราไม่เออออด้วย เลยหันไปเล่นลูกน้องตัวเองแทน โคตรทุเรศเลย 👣💩👿