ว่ายน้ำดีมากนะ ว่ายให้เหนื่อย ไม่ต้องพี่งพาของมึนเมาเพื่อให้หลับเลย..นี่กูจะตาปิดอยู่แล้ว
thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from Moredrama

More from Moredrama