หวยงวดหน้า 956 🙄

🙏 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นแบบอย่างของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงยึดถือความมัธยัสถ์พอเพียง ทรงใช้รถยนต์พระที่นั่งเป็นรถโตโยต้าทึ่ผลิตขึ้นในประเทศไทย และมีราคาไม่แพง.. คัทๆๆ 🎬 คนวังคนไหน? ใครแม่งไม่ crop หรือ retouch เอารถคันหลังออกไปวะ? เสียบรรยากาศหมด. 🙄😏 #MindsTH #Thailand #เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเพียงวาทกรรม #เศรษฐกิจพอเพียงเป็นของเล่นของมหาเศรษฐี

thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from Walther Kühn & Henrik Nomes

พระองค์ท่านพูดถูกทุกอย่าง โดยหลักการ ไม่ผิดหรอก แต่บังเอิญพระองค์ท่านมีพระสติปัญญาด้อยกว่าคนปกติทั่วไปในรายเฉลี่ย เพราะทรงได้พันธุกรรมเสด็จพ่อมาเยอะ incest = เอ๋อ ระดับพระสติปัญญาเลยค่อนข้างมีปัญหา. #MindsTH #Thailand #PrincessSirivannavari

137 views · Dec 25th, 2020

😂 สงสารเชียว หมอ Elska โดนกักตัวที่โรงพยาบาล 10 วัน ได้แต่ใส่ชุดอวกาศถ่ายรูปต้นคริสต์มาสในโรงพยาบาล มีแค่นี้แหละ คริสต์มาสปีนี้ จบ. #MindsTH #Thailand #Covid19Quarantine #Amsterdam #theNetherlands

68 views · Dec 25th, 2020

More from Walther Kühn & Henrik Nomes

พระองค์ท่านพูดถูกทุกอย่าง โดยหลักการ ไม่ผิดหรอก แต่บังเอิญพระองค์ท่านมีพระสติปัญญาด้อยกว่าคนปกติทั่วไปในรายเฉลี่ย เพราะทรงได้พันธุกรรมเสด็จพ่อมาเยอะ incest = เอ๋อ ระดับพระสติปัญญาเลยค่อนข้างมีปัญหา. #MindsTH #Thailand #PrincessSirivannavari

137 views · Dec 25th, 2020

😂 สงสารเชียว หมอ Elska โดนกักตัวที่โรงพยาบาล 10 วัน ได้แต่ใส่ชุดอวกาศถ่ายรูปต้นคริสต์มาสในโรงพยาบาล มีแค่นี้แหละ คริสต์มาสปีนี้ จบ. #MindsTH #Thailand #Covid19Quarantine #Amsterdam #theNetherlands

68 views · Dec 25th, 2020