กรมการขนส่งทางรางออกประกาศเรื่องมาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางรางภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับที่ 7 นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยหลัง ลงนามในประกาศ กรมการขนส่งทางรางเรื่องมาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางรางภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับที่ 7 ว่าตามที่ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 และมีมติแบ่งพื้นที่ตามสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงไปเสี่ยงต่ำเพื่อใช้มาตรการควบคุมโรค ทั้ง 30 จังหวัด ดังนี้ 1. พื้นที่ควบคุมสูงสุด เป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากและมีมากกว่า 1 พื้นที่ จำนวน 1 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร 2. พื้นที่ควบคุม เป็นพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 10 ราย และมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม ราชบุรี และนครปฐม 3. พื้นที่เฝ้าระวังสูง เป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 10 ราย และมีแนวโน้มสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ จำนวน 25 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี สมุทรปราการ สุพรรณบุรี นนทบุรี ปทุมธานี อุตรดิตถ์ ฉะเชิงเทรา กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ อยุธยา ภูเก็ต เพชรบุรี นครราชสีมา ปราจีนบุรี กระบี่ ขอนแก่น ชัยนาท อุดรธานี พิจิตร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ ชัยภูมิ นครสวรรค์ และอ่างทอง 4. พื้นที่เฝ้าระวัง เป็นพื้นที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ และไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯโดยมีความเข้มงวดในการควบคุมกิจกรรมแตกต่างกันในแต่ละโซน เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) กรมการขนส่งทางรางจึงประกาศมาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางราง เพื่อขอความร่วมมือหน่วยงานผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางทุกระบบถือปฏิบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และถือปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด และประกาศกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด ข้อ 2 ห้ามมิให้แรงงานต่างด้าวโดยสารระบบขนส่งทางราง เพื่อป้องกันแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในกรณีพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุมไปยังเขตพื้นที่จังหวัดอื่น โดยให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในการตรวจคัดกรองผู้โดยสารและควบคุม กรมการขนส่งทางราขอความร่วมมือทั้งผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวตั้งแต่วันนี้ (25 ธันวาคม 2563) เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายหรือมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น เพื่อร่วมกันลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ต่อไป #Thailand #Mindsth #covid19

thumb_up7thumb_downchat_bubble2

More from ✿*゚‘゚・✿.。.Rose *.:。 ✿*゚‘゚✿

ชีวิตก่อนจะเข้าสู่โลกการเมืองแบบเต็มตัวในฐานะ ‘สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร’ ของ อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ที่คนมักเรียกกันว่า ‘ส.ส. เจี๊ยบ นครปฐม’ ที่ค่อนข้างจับพลัดจับผลูกว่าที่คิด เมื่อเคยผิดหวังจาก ส.ส. ที่ตัวเองชื่นชมเมื่อครั้งยังเป็นประชาชนที่ออกมาเรียกร้องบางสิ่ง เธอจึงพยายามจะเป็น ส.ส. ตามแบบที่ตัวเองเคยคาดหวังเอาไว้ สีสันไม่คาดคิดที่พบเจอในช่วงดำรงตำแหน่ง ส.ส. ฝ่ายค้าน ทั้งประเด็นเรื่องเพศในการทำงาน การเดินทางไปประกันตัวประชาชน และนักการเมืองงูเห่า #Thailand #Mindsth
62 views · Dec 25th, 2020
**signal ไม่ได้โดน hack แต่อย่างใด แถมทำได้เฉพาะมือถือที่ปลดล็อคหน้าจอแล้ว Cellebrite ผู้ผลิตเครื่องเก็บหลักฐานจากโทรศัพท์มือถือเพิ่มฟีเจอร์ดึงข้อความแชตออกจากไฟล์ฐานข้อมูลของตัวแอป Signal แอปแชตที่ได้รับความนิยมสูงจากการเข้ารหัสจากปลายทางถึงปลายทาง ทำให้หน่วยงานรัฐจำนวนมากต้องการเข้าถึงข้อความของแชตนี้ การดึงข้อความเข้า Cellebrite ไม่ใช่การแฮก Signal โดยทาง Cellebrite สามารถดึงข้อความออกมาได้ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่สามารถปลดล็อกโทรศัพท์เพื่อเข้าถึงไฟล์ได้แล้วเท่านั้น แต่ตัว Signal เก็บข้อความแชตไว้ในฐานข้อมูลเข้ารหัส พร้อมเก็บกุญแจเข้ารหัสไว้ในระบบ Keystore ของแอนดรอยด์ทำให้แม้จะได้ไฟล์ฐานข้อมูลออกมาก็ถอดรหัสได้ยาก เว็บของ Cellebrite แสดงกระบวนการถอดรหัสข้อความและไฟล์ในแชตออกมาเป็นข้อความที่อ่านได้ หากมีกุญแจเข้ารหัสฐานข้อมูลแล้ว แต่ทางบริษัทไม่ได้ชี้แจงกระบวนการดึงกุญแจเข้ารหัสออกมาจาก Keystore แต่อย่างใด ทาง Cellebrite ลบข้อมูลทางเทคนิคออกไปในภายหลัง เหลือเพียงประกาศคร่าวๆ ว่าสามารถดึงข้อมูลจากแอป Signal ได้เท่านั้น
61 views · Dec 25th, 2020

ราคากุ้งยุคโควิด เหลือ 2 โล 100

75 views · Dec 25th, 2020

More from ✿*゚‘゚・✿.。.Rose *.:。 ✿*゚‘゚✿

ชีวิตก่อนจะเข้าสู่โลกการเมืองแบบเต็มตัวในฐานะ ‘สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร’ ของ อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ที่คนมักเรียกกันว่า ‘ส.ส. เจี๊ยบ นครปฐม’ ที่ค่อนข้างจับพลัดจับผลูกว่าที่คิด เมื่อเคยผิดหวังจาก ส.ส. ที่ตัวเองชื่นชมเมื่อครั้งยังเป็นประชาชนที่ออกมาเรียกร้องบางสิ่ง เธอจึงพยายามจะเป็น ส.ส. ตามแบบที่ตัวเองเคยคาดหวังเอาไว้ สีสันไม่คาดคิดที่พบเจอในช่วงดำรงตำแหน่ง ส.ส. ฝ่ายค้าน ทั้งประเด็นเรื่องเพศในการทำงาน การเดินทางไปประกันตัวประชาชน และนักการเมืองงูเห่า #Thailand #Mindsth
62 views · Dec 25th, 2020
**signal ไม่ได้โดน hack แต่อย่างใด แถมทำได้เฉพาะมือถือที่ปลดล็อคหน้าจอแล้ว Cellebrite ผู้ผลิตเครื่องเก็บหลักฐานจากโทรศัพท์มือถือเพิ่มฟีเจอร์ดึงข้อความแชตออกจากไฟล์ฐานข้อมูลของตัวแอป Signal แอปแชตที่ได้รับความนิยมสูงจากการเข้ารหัสจากปลายทางถึงปลายทาง ทำให้หน่วยงานรัฐจำนวนมากต้องการเข้าถึงข้อความของแชตนี้ การดึงข้อความเข้า Cellebrite ไม่ใช่การแฮก Signal โดยทาง Cellebrite สามารถดึงข้อความออกมาได้ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่สามารถปลดล็อกโทรศัพท์เพื่อเข้าถึงไฟล์ได้แล้วเท่านั้น แต่ตัว Signal เก็บข้อความแชตไว้ในฐานข้อมูลเข้ารหัส พร้อมเก็บกุญแจเข้ารหัสไว้ในระบบ Keystore ของแอนดรอยด์ทำให้แม้จะได้ไฟล์ฐานข้อมูลออกมาก็ถอดรหัสได้ยาก เว็บของ Cellebrite แสดงกระบวนการถอดรหัสข้อความและไฟล์ในแชตออกมาเป็นข้อความที่อ่านได้ หากมีกุญแจเข้ารหัสฐานข้อมูลแล้ว แต่ทางบริษัทไม่ได้ชี้แจงกระบวนการดึงกุญแจเข้ารหัสออกมาจาก Keystore แต่อย่างใด ทาง Cellebrite ลบข้อมูลทางเทคนิคออกไปในภายหลัง เหลือเพียงประกาศคร่าวๆ ว่าสามารถดึงข้อมูลจากแอป Signal ได้เท่านั้น
61 views · Dec 25th, 2020

ราคากุ้งยุคโควิด เหลือ 2 โล 100

75 views · Dec 25th, 2020