“คนที่เหนื่อยคือศักดินาล้าหลัง และคนที่ตื่นแล้ว จะไม่มีวันกลับไปหลับแบบเดิมอีก” บทสนทนาว่าด้วยการเมือง ความคิด ชีวิต ของ 'ส.ส. เจี๊ยบ' อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ที่เปี่ยมด้วยพลังและสีสันอันจัดจ้าน cr The Momentum #mindsth #thailand #whatshappeninginthailand
thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from zoonis

คำถามคือ แล้วการ์ดกูตกตรงไหน หน้ากากก็ซื้อเองตลอดใส่ตลอด อุณหภูมิก็วัดตลอด ล้างมือตลอด โดยที่รัฐไม่ได้ให้ความช่วยเหลือใดๆเลย แล้วสุดท้ายความผิดพลาดเกิดจากอะไรอะ กูหรอ? https://twitter.com/SaiJaii/status/1340306495569682434?s=19
94 views · Dec 19th, 2020

เเอคมินเนี่ยนคลั่ง #mindsth #thailand #whatshappeninginthailand

145 views · Dec 19th, 2020

More from zoonis

คำถามคือ แล้วการ์ดกูตกตรงไหน หน้ากากก็ซื้อเองตลอดใส่ตลอด อุณหภูมิก็วัดตลอด ล้างมือตลอด โดยที่รัฐไม่ได้ให้ความช่วยเหลือใดๆเลย แล้วสุดท้ายความผิดพลาดเกิดจากอะไรอะ กูหรอ? https://twitter.com/SaiJaii/status/1340306495569682434?s=19
94 views · Dec 19th, 2020

เเอคมินเนี่ยนคลั่ง #mindsth #thailand #whatshappeninginthailand

145 views · Dec 19th, 2020