คริสมาสต์ไปก็เท่านั้นปะวะ ถ้าไม่มีเธออยู่ข้างๆ เทศกาลนี้จะไปเหลืออะไร
thumb_up5thumb_downchat_bubble