🕹สถานการณ์โรค #โควิด19 เอเซียและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สำคัญ วันที่ 25 ธันวาคม 2563

thumb_up7thumb_downchat_bubble

More from SaraUpdate

พูดตรงๆ ปกติทำบทความ #โควิด19 เมืองนอกเป็นหลัก เฉพาะที่ติดดาวในแอพ #Blockdit มี 158 บทความ ลองอ่านดูได้ค่ะ เผื่อใครสนใจ ว่าแต่บ้านเรารอบนี้หนักมาก จนมองข้ามไม่ได้ค่ะ https://www.blockdit.com/series/5eb87e22ef7e280cbf7b913b
56 views · Dec 25th, 2020

รอบเย็นวันนี้ #เพชรบุรี พบผู้ป่วย #โควิด19 เพิ่มอีก 7 รายรวด สะสมนี้เป็น 8 ราย แล้ว น่าเป็นห่วง!! มีรอผลอีกหลายร้อย

48 views · Dec 25th, 2020

update สถานการณ์ covid-19 ภาคใต้ 25 ธันวาคม 2563

99 views · Dec 25th, 2020

More from SaraUpdate

พูดตรงๆ ปกติทำบทความ #โควิด19 เมืองนอกเป็นหลัก เฉพาะที่ติดดาวในแอพ #Blockdit มี 158 บทความ ลองอ่านดูได้ค่ะ เผื่อใครสนใจ ว่าแต่บ้านเรารอบนี้หนักมาก จนมองข้ามไม่ได้ค่ะ https://www.blockdit.com/series/5eb87e22ef7e280cbf7b913b
56 views · Dec 25th, 2020

รอบเย็นวันนี้ #เพชรบุรี พบผู้ป่วย #โควิด19 เพิ่มอีก 7 รายรวด สะสมนี้เป็น 8 ราย แล้ว น่าเป็นห่วง!! มีรอผลอีกหลายร้อย

48 views · Dec 25th, 2020

update สถานการณ์ covid-19 ภาคใต้ 25 ธันวาคม 2563

99 views · Dec 25th, 2020