อ่านแล้วน้ามตาไหล 3 ปีได้ 50%ของ ปชก ล็อตแรกที่จะได้ ครอบคลุมแค่ 20% ของทั้งหมด รู้ได้เลยว่าไม่ถึง ปชช คนทั่วไป เศร้านะ

thumb_up9thumb_downchat_bubble

More from ❄️SS_DAYTOY❄️สวัสดีสิ้นปีและสวัสดีคุณความรัก❤️💚❄️

More from ❄️SS_DAYTOY❄️สวัสดีสิ้นปีและสวัสดีคุณความรัก❤️💚❄️