ด่วน!! #ตรัง พบผู้ติดเชื้อ #โควิด19 รายแรกแล้ว โดยผู้ว่าฯ ตรังได้แถลงในวันนี้ (25 ธ.ค.) ผู้ติดเชื้อเป็นเพศหญิง อายุ 31 ปี มีความเชื่อมโยงกับ #สมุทรสาคร
thumb_up6thumb_downchat_bubble

More from SaraUpdate

ราคากุ้งยุคโควิด เหลือ 2 โล 100

75 views · Dec 25th, 2020

ไทม์ไลน์พ่อค้ารถพุ่มพวง จ.อุบลราชธานี มาตลาดมหาชัย ตระเวนขายโคราช ขอนแก่น แวะหลายแห่ง #โควิด19

39 views · Dec 25th, 2020

🎄🎅🏻🎄 "𝚆𝚎 𝚠𝚒𝚜𝚑 𝚢𝚘𝚞 𝚊 𝚖𝚎𝚛𝚛𝚢 "𝙲𝚑𝚛𝚒𝚜𝚝𝚖𝚊𝚜" 🎄🎅🏻🎄 𝙲𝚑𝚛𝚒𝚜𝚝𝚖𝚊𝚜 𝙳𝚊𝚢 🛷🎠🎡

64 views · Dec 25th, 2020

More from SaraUpdate

ราคากุ้งยุคโควิด เหลือ 2 โล 100

75 views · Dec 25th, 2020

ไทม์ไลน์พ่อค้ารถพุ่มพวง จ.อุบลราชธานี มาตลาดมหาชัย ตระเวนขายโคราช ขอนแก่น แวะหลายแห่ง #โควิด19

39 views · Dec 25th, 2020

🎄🎅🏻🎄 "𝚆𝚎 𝚠𝚒𝚜𝚑 𝚢𝚘𝚞 𝚊 𝚖𝚎𝚛𝚛𝚢 "𝙲𝚑𝚛𝚒𝚜𝚝𝚖𝚊𝚜" 🎄🎅🏻🎄 𝙲𝚑𝚛𝚒𝚜𝚝𝚖𝚊𝚜 𝙳𝚊𝚢 🛷🎠🎡

64 views · Dec 25th, 2020