ยัง detect กลิ่นอาหารได้ในรัศมี50เมตรเเสดงว่ายังไม่ติดเชื้อ
thumb_up12thumb_downchat_bubble