ข่าววงใน ใครมีทางซื้อหุ้น Zoom ได้นะ จัดเลย กำลังจะมี User Zoom เพิ่มขึ้นมหาศาลในเวลาที่เร็วมาก มี 2 อย่างนะ ถ้ามันรับไหว มันรุ่งมากแน่ๆ ถ้ามันรับไม่ไหว มันอาจจะเจ๊ง 555
thumb_up12thumb_downchat_bubble

More from XAiA:

ขอให้โลกสงบสุข อาเมน

41 views · Dec 25th, 2020

More from XAiA:

ขอให้โลกสงบสุข อาเมน

41 views · Dec 25th, 2020