❌ แรงงานต่างด้าว ✅ แรงงานข้ามชาติ #Thailand #mindsTH
thumb_up6thumb_downchat_bubble

More from investwisely

🎅⋆ᗰદ૨૨ʏ⋆ᘓમ૨ıડτന੨ડ⋆🎁 ⭐ ❄ /\ ❄ /🌟∴\ (人人人) ❄ /🔸∵∴🔸\ ❄ (人人人) ❄/🔹☆∴🔹∴\❄ (人🌟人🌟人) ⛄  ̄ ̄凵 ̄ ̄ ⛄ #Thailand #mindsTH
168 views · Dec 24th, 2020

ฝุ่นเยอะ ระวังด้วยนะจ๊ะ 25/12/2020 6:30 Merry Christmas ka 🎅🤶🎅🎄🎄🎄 #Thailand #mindsTH

34 views · Dec 24th, 2020

More from investwisely

🎅⋆ᗰદ૨૨ʏ⋆ᘓમ૨ıડτന੨ડ⋆🎁 ⭐ ❄ /\ ❄ /🌟∴\ (人人人) ❄ /🔸∵∴🔸\ ❄ (人人人) ❄/🔹☆∴🔹∴\❄ (人🌟人🌟人) ⛄  ̄ ̄凵 ̄ ̄ ⛄ #Thailand #mindsTH
168 views · Dec 24th, 2020

ฝุ่นเยอะ ระวังด้วยนะจ๊ะ 25/12/2020 6:30 Merry Christmas ka 🎅🤶🎅🎄🎄🎄 #Thailand #mindsTH

34 views · Dec 24th, 2020