ราคากุ้งยุคโควิด เหลือ 2 โล 100

thumb_up13thumb_downchat_bubble

More from SaraUpdate

ไทม์ไลน์พ่อค้ารถพุ่มพวง จ.อุบลราชธานี มาตลาดมหาชัย ตระเวนขายโคราช ขอนแก่น แวะหลายแห่ง #โควิด19

39 views · Dec 25th, 2020

🎄🎅🏻🎄 "𝚆𝚎 𝚠𝚒𝚜𝚑 𝚢𝚘𝚞 𝚊 𝚖𝚎𝚛𝚛𝚢 "𝙲𝚑𝚛𝚒𝚜𝚝𝚖𝚊𝚜" 🎄🎅🏻🎄 𝙲𝚑𝚛𝚒𝚜𝚝𝚖𝚊𝚜 𝙳𝚊𝚢 🛷🎠🎡

65 views · Dec 25th, 2020

More from SaraUpdate

ไทม์ไลน์พ่อค้ารถพุ่มพวง จ.อุบลราชธานี มาตลาดมหาชัย ตระเวนขายโคราช ขอนแก่น แวะหลายแห่ง #โควิด19

39 views · Dec 25th, 2020

🎄🎅🏻🎄 "𝚆𝚎 𝚠𝚒𝚜𝚑 𝚢𝚘𝚞 𝚊 𝚖𝚎𝚛𝚛𝚢 "𝙲𝚑𝚛𝚒𝚜𝚝𝚖𝚊𝚜" 🎄🎅🏻🎄 𝙲𝚑𝚛𝚒𝚜𝚝𝚖𝚊𝚜 𝙳𝚊𝚢 🛷🎠🎡

65 views · Dec 25th, 2020