โคตรออนทัวร์​

thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from พี่หมา

แจกหัวจายยยย

22 views · Dec 25th, 2020

ลากตัว #ผีอีแอบ ออกมาจากมุมมืด ให้มายืนในที่สว่าง หรือถ้าลากออกมาไม่ได้  ก็ส่องแสงสว่างเข้าไป ให้ผู้คนได้เห็นชัด ว่าทำดีทำร้ายอะไรบ้าง อย่าปล่อยทำตัวหลบๆ ซ่อนๆ เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอื่น กล้าทำก็ต้องกล้ารับ #ต้องช่วยกันเอาความจริงออกมา #ประชุมสภา #ประชาชนปลดแอก #mindsTH

80 views · Dec 25th, 2020

More from พี่หมา

แจกหัวจายยยย

22 views · Dec 25th, 2020

ลากตัว #ผีอีแอบ ออกมาจากมุมมืด ให้มายืนในที่สว่าง หรือถ้าลากออกมาไม่ได้  ก็ส่องแสงสว่างเข้าไป ให้ผู้คนได้เห็นชัด ว่าทำดีทำร้ายอะไรบ้าง อย่าปล่อยทำตัวหลบๆ ซ่อนๆ เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอื่น กล้าทำก็ต้องกล้ารับ #ต้องช่วยกันเอาความจริงออกมา #ประชุมสภา #ประชาชนปลดแอก #mindsTH

80 views · Dec 25th, 2020