เงินภาษีเรา 3,000 ล้านบาท ถ้าไม่เอาไปสร้างยานอวกาศเอาไปทำอะไรดี?
thumb_up6thumb_downchat_bubble1

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

เราโดน สปป.ลาว แบนนำเข้าอาหารทะเล ในประเทศร้านค้าบางร้านก็งดขายอาหารทะลช่วงนี้ คนทำประมงลำบากแน่ๆ เหตุเพราะการค้ามนุษย์ ลักลอบนำแรงงานที่ติดโควิดเข้ามาในประเทศ

22 views · Dec 24th, 2020

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

เราโดน สปป.ลาว แบนนำเข้าอาหารทะเล ในประเทศร้านค้าบางร้านก็งดขายอาหารทะลช่วงนี้ คนทำประมงลำบากแน่ๆ เหตุเพราะการค้ามนุษย์ ลักลอบนำแรงงานที่ติดโควิดเข้ามาในประเทศ

22 views · Dec 24th, 2020