ช่วงนี้พี่หมา ไม่อ่อนโยนนะ พูดเลย
thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from พี่หมา

ค้วย!!!

นายกอยู่ทน ประชาชนทนอยู่นะจ๊ะ

25 views · Dec 25th, 2020
MINDS+
Only Minds+ users can see this post
210 views · Dec 25th, 2020

ขอให้โลกสงบสุข อาเมน

41 views · Dec 25th, 2020

More from พี่หมา

ค้วย!!!

นายกอยู่ทน ประชาชนทนอยู่นะจ๊ะ

25 views · Dec 25th, 2020
MINDS+
Only Minds+ users can see this post
210 views · Dec 25th, 2020

ขอให้โลกสงบสุข อาเมน

41 views · Dec 25th, 2020