เมื่อเช้าตอนรับเด็กลงจากรถมีเด็กประถมแต่งเป็นซานต้าเดินแจกขนมด้วย เป็นนะระ><💕

thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from ไทยนี้รักสงบ ตบสักทีมั้ยสัส

More from ไทยนี้รักสงบ ตบสักทีมั้ยสัส