นายกอยู่ทน ประชาชนทนอยู่นะจ๊ะ

#MindsTH

thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from amanekun

🎄 Christmas Tree in Thailand 🇹🇭

110 views · Dec 25th, 2020

นะจ๊ะ

21 views · Dec 24th, 2020

แดงทั้งแผ่นดิน

67 views · Dec 24th, 2020

More from amanekun

🎄 Christmas Tree in Thailand 🇹🇭

110 views · Dec 25th, 2020

นะจ๊ะ

21 views · Dec 24th, 2020

แดงทั้งแผ่นดิน

67 views · Dec 24th, 2020