กูเริ่มเชื่อ Conspiracy Theroy: Advance Civilization สร้างโลก สร้างมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ การที่โลกเกิดขึ้นเองด้วยความบังเอิญมันโคตรจะไม่ Makesense เลย ดวงจันทร์มันใหญ่เกินกว่า จะเป็นบริวารของโลก แล้วมันก็ดันห่างจากโลก เท่ากับ 108 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของมันพอดี ดวงอาทิตย์ก็เช่นกัน บังเอิญเกินไป พระพุทธเจ้า ตรัสว่า "ความบังเอิญไม่มีจริง" มีแต่เหตุผลที่เรายังไม่เข้าใจ
thumb_up8thumb_downchat_bubble

More from XAiA:

More from XAiA: