การมีลูกโดยไม่ต้องเสียพรหมจรรย์ มันก็เป็นไปได้นะ ไม่ใช่ไม่ได้ สมัยนี้เขาเรียกว่า เด็กหลอดแก้ว ไง What If. พระเจ้าเป็น Advance Civilization จะฝากเด็กที่ตัดต่อพันธุกรรมมาอย่างพิเศษให้หญิงมนุษย์สักคนนึงดูแล หญิงนั้นจะเป็นพรมจรรย์ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ #ConspiracyTheory มั้ยล่ะมึง :) #Cristmas
thumb_up8thumb_downchat_bubble

More from XAiA:

More from XAiA: