You have received a wire of 1 tokens from @minimariko ข่อมค๊าบบบ
thumb_up7thumb_downchat_bubble1

More from XAiA:

ᴄʜʀɪsᴛᴍᴀs ɢɪᴠᴇᴀᴡᴀʏ ✿.🎄🦌 ♡︎ 10 คน คนละ 1 โทเคน ♡︎ กติกา : รีมายด์ + โหวต + คอมเมนท์ตอบคำถาม " เมื่อนึกถึงคริสต์มาส คุณนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรก? " ตอบไวที่สุด 10 คนแรก รับโทเคนไปเลย❕ มาเล่นกันเยอะๆนะคะ ʕ•ᴥ•ʔ #mindsth #thailand #dailygiveaway #christmas

396 views · Dec 25th, 2020

More from XAiA:

ᴄʜʀɪsᴛᴍᴀs ɢɪᴠᴇᴀᴡᴀʏ ✿.🎄🦌 ♡︎ 10 คน คนละ 1 โทเคน ♡︎ กติกา : รีมายด์ + โหวต + คอมเมนท์ตอบคำถาม " เมื่อนึกถึงคริสต์มาส คุณนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรก? " ตอบไวที่สุด 10 คนแรก รับโทเคนไปเลย❕ มาเล่นกันเยอะๆนะคะ ʕ•ᴥ•ʔ #mindsth #thailand #dailygiveaway #christmas

396 views · Dec 25th, 2020