ศบค. พบผู้ติดเชื้อ #โควิด19 เพิ่ม 81 คน ติดเชื้อในประเทศ 37 คน ต่างด้าว 35 คน กลับจากต่างประเทศ 9 คน

thumb_up7thumb_downchat_bubble

More from SaraUpdate

#สงขลา พบอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มอ. หาดใหญ่ ป่วย #โควิด19 1 ราย • งดการเรียน 25ธ.ค.-3ม.ค. • ปิดตึก-ลานกิจกรรมภายในคณะทั้งหมด • งดใช้สนามกีฬา • ตรวจนศ. บุคลากรร่วม 200 คน เบื้องต้นไม่พบเชื้อ แต่ยังให้กักตัวดูอาการ

30 views · Dec 25th, 2020
ด่วน! 25 ธ ค. #นครปฐม เจอเพิ่มวันนี้อีก 2 ราย รวมยอด 17 รายแล้ว -รายแรก ชายอายุ 40 ปี อ.บางเลน -รายที่ 2 เชาย อายุ 33 ปี อ.เมือง #โควิด19
75 views · Dec 25th, 2020

🌲🌲☃️☃️Merry Christmas ⛄☃️🌲🌲

31 views · Dec 24th, 2020

More from SaraUpdate

#สงขลา พบอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มอ. หาดใหญ่ ป่วย #โควิด19 1 ราย • งดการเรียน 25ธ.ค.-3ม.ค. • ปิดตึก-ลานกิจกรรมภายในคณะทั้งหมด • งดใช้สนามกีฬา • ตรวจนศ. บุคลากรร่วม 200 คน เบื้องต้นไม่พบเชื้อ แต่ยังให้กักตัวดูอาการ

30 views · Dec 25th, 2020
ด่วน! 25 ธ ค. #นครปฐม เจอเพิ่มวันนี้อีก 2 ราย รวมยอด 17 รายแล้ว -รายแรก ชายอายุ 40 ปี อ.บางเลน -รายที่ 2 เชาย อายุ 33 ปี อ.เมือง #โควิด19
75 views · Dec 25th, 2020

🌲🌲☃️☃️Merry Christmas ⛄☃️🌲🌲

31 views · Dec 24th, 2020